دوره آموزشی اتوماسیون ساختمانی (BMS)


 
جلسه اول: مقدمه ای بر سیستم های امنیتی
•  تاریخچه
•  اجزای اصلی
•  نکات کاربردی

جلسه دوم: سنسورهای امنیتی
•  سوئیچ های مکانیکی
•  سوئیچ های مغناطیسی
•  سنسورهای آشکارساز شکست شیشه
•  مایکرویو
•  سنسورهای تشخیص لرزش دیوار
•  سنسورهای صوتی
•  سنسورهای آلتراسونیک غیر فعال
•  سنسورهای آلتراسونیک فعال
•  سنسورهای مادون قرمز غیر فعال
•  سنسورهای مادون قرمز فعال

جلسه سوم: سنسورهای امنیتی
•  سنسورهای ترکیبی مادون قرمز / مایکرویو
•  فنس های الکترونیک
•  سایر سنسورها
•  نکات کاربردی و بررسی برخی از محصولات

جلسه چهارم: سیستم های تشخیص و اطفای حریق خودکار
•  انواع سنسورهای تشخیص دود و آتش
•  سنسورهای ترکیبی
•  سنسورهای بیسیم
•  توپولوژی ها و شبکه بندی سیستم های اعلام حریق
•  سیستم های اطفای حریق خودکار
•  استانداردها و نکات کلیدی در مورد پیاده سازی

جلسه پنجم: RFID و کارت های هوشمند
•  معرفی RFID
•  انواع کارت های هوشمند
•  اجزای داخلی کارت های contact less
• کاربردها

جلسه ششم: RFID‌ و کارت های هوشمند
•  استانداردها
•  امنیت و رمز نگاری
•  نکات کلیدی و کاربردی جهت استفاده از RFID

جلسه هفتم: سیستم کنترل دسترسی و حضور و غیاب
•  انواع سیستم های کنترل دسترسی
•  انواع سیستم های حضور و غیاب
•  ویژگی های حیاتی سیستم های کنترل دسترسی و حضور و غیاب
•  نکات کاربردی مهم در پیاده سازی و استفاده از سیستم ها

جلسه هشتم: سیستم های نظارت تصویری
•  تاریخچه تکامل سیستم های نظارت تصویری
•  بررسی اجزای اصلی در سیستم های نظارت تصویری
•  مقدمه ای بر تصویر و پردازش تصویر

جلسه نهم: سیستم های نظارت تصویری
•  بررسی معماری سیستم
•  بررسی اجزای فنی دوربین
•  بررسی اجزای فنی DVR/ Video Server
•  بررسی ویژگیهای نرم افزار
•  بررسی نکات مهم در اتاق کنترل

جلسه دهم: سیستم های نظارت تصویری
•  بررسی قابلیت های مهم در سیستم CCTV
•  امنیت سیستم های CCTV
•  نحوه انتخاب بهترین روش و محصول برای پیاده سازی
•  نکات کاربردی جهت پیاده سازی سیستم

جلسه یازدهم: سایر سیستم های امنیتی
•  سیستم گشت و نگهبانی خودکار
•  دروازه های کنترل تردد خودکار افراد
•  دروازه های کنترل تردد خودکار خودرو
•  سایر سیستم ها

جلسه دوازدهم: BMS
•  مفهوم BMS
•  بررسی فعالیت های صورت گرفته در سطح جهان
•  مزایا و دستاوردهای BMS

جلسه سیزدهم: بهینه سازی انرژی در ساختمان
•  مفاهیم مربوط به بهینه سازی انرژی در ساختمان
•  بررسی راهکارهای مختلف بهینه سازی انرژی در ساختمان
•  جایگاه BMS در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

جلسه چهاردهم: نظارت و کنترل تاسیسات و سایر تجهیزات
•  مدیریت روشنایی
•  مدیریت HVAC
•  مدیریت آسانسور و پله برقی
•  مدیریت تابلو برق، UPS، دیزل ژنراتور
•  مدیریت تاسیسات
•  سیستم صوتی و مراکز تلفن

جلسه پانزدهم: بسترهای ارتباطی
•  زوج سیم
•  فیبر نوری
•  ارتباط بیسیم Point to Point
•  Wireless Mesh Network
•  مادون قرمز
• خط تلفن
•  نحوه مقایسه و انتخاب بستر ارتباطی بهینه

جلسه شانزدهم: شبکه های ارتباطی
•  Bacnet
•  Lonmark
•  Lontalk
•  Industrial Ethernet
• CanBus
•  ModBus
•  Profibus

جلسه هفدهم: نرم افزار مدیریت
•  نقش نرم افزار مدیریت
•  ویژگیهای مهم نرم افزار مدیریت
•  ویژگیهای برخی از نرم افزارهای معروف دنیا
•  نکات کلیدی در انتخاب و پیاده سازی نرم افزار مدیریت

جلسه هجدهم: یکپارچه سازی و تجمیع
•  مفهوم یکپارچه سازی و تجمیع
•  مزایای یکپارچه سازی و تجمیع
•  مشکلات و نکات اساسی در یکپارچه سازی و تجمیع
•  نحوه حرکت به سوی تجمیع