دوره آموزشی شبکه های کامپیوتری بیسیم

1- اصول اولیه ارتباطات بیسیم و امواج
قوانین حاکم بر انتشار امواج
انواع امواج الکترومغناطیسی
اصطلاحات و روابط مهم در سیستم های مخابراتی بیسیم

2- آنتن ها
آنتن چیست؟
قسمت های مختلف یک آنتن
ویژگیهای اصلی یک آنتن
بررسی انواع آنتن های رایج 
نکات مهم در مورد آنتن ها

3- شبکه های بیسیم محلی (Wireless LAN)
تاریخچه شبکه های بیسیم
Wi-Fi چیست؟
مقدمه ای بر Spread Spectrum
روش های مدولاسیون در استاندارد IEEE 802.11
خانواده IEEE 802.11
•  802.11a
•  802.11b
•  802.11g
•  802.11c
•  802.11d
•  802.11e
•  802.11f
•  802.11h
•  802.11i
•  802.11j
•  802.11k
•  802.11l
•  802.11m
•  802.11n
روش طراحی و پیاده سازی یک شبکه بیسیم مبتنی بر Wifi
بهینه سازی یک WLAN
سخت افزارهای مورد استفاده در WLAN

4- شبکه های Adhoc
مقدمه ای بر شبکه های بدون ساختار
کاربردهای شبکه های بدون ساختار
مسیریابی در شبکه های Adhoc
مدیریت شبکه های Adhoc

5- شبکه های بیسیم شهری (WMAN)
ویژگی های مهم شبکه های شهری
انواع استانداردها
کاربردها
توپولوژی

6- شبکه های بیسیم مش
شبکه بیسیم مش چیست؟
مزایا و معایب این نوع از شبکه ها
کاربردها
نسل های مختلف شبکه مش و مقایسه آنها با یکدیگر

7- شبکه های بیسیم WiMax
بررسی استانداردهای خانواده IEEE 802.16
بررسی ساختار شبکه WiMax
کاربردهای WiMax

8- شبکه مخابرات سلولی
تاریخچه مخابرات سلولی
نسل اول
نسل دوم
نسل سوم
نسل چهارم
مباحث مهم در شبکه مخابرات سلولی

9-مخابرات ماهواره ای
تاریخچه ارتباطات ماهواره ای
تخصیص فرکانس ها
انواع ماهواره ها
قسمت های مختلف سیستم ارتباط ماهواره ای
انواع سرویس های ماهواره ای

10- امنیت در سیستم های بیسیم
عوامل تهدید کننده و مخاطرات امنیتی
تاریخچه حملات علیه سیستم های مخابرات بیسیم
معرفی ابزارها و تکنیک ها جهت کاهش تهدیدها

11- طراحی بهینه یک سیستم مخابرات بیسیم
گام های کلی در انتخاب بهینه یک بستر ارتباطی
روش های تصمیم گیری
ارزیابی طرح و نیازمندیها
طراحی اولیه
تست عملی
طراحی نهایی
تهیه برنامه جامع
انتخاب محصول