دوره آموزشی شبکه های کامپیوتری صنعتی


 
 جلسه اول
•  معرفی شبكه های كامپیوتری- قسمت اول

-تاریخچه

-توپولوژی های مختلف

-بررسی لایه های مختلف استاندارد OSI و TCP/IP

-لایه فیزیكی

-ارتباط سریال و موازی
-روشهای كد گذاری
-كابل كواكسیال
-فیبر نوری
-زوج به هم تابیده
-ارتباط بیسیم
-ارتباط مادون قرمز
-Repeater

جلسه دوم
•  معرفی شبكه های كامپیوتری- قسمت دوم
-لایه پیوند داده
-انواع پروتكل های رایج
-روشهای دسترسی به خط
-روشهای تشخیص خطا
-Bridge

جلسه سوم
•  معرفی شبكه های كامپیوتری- قسمت سوم
-بررسی مفاهیم لایه های دیگر و سخت افزارهای شبكه
-Hub  
-Router
-Gateway


جلسه چهارم
•  تاریخچه تكامل سیستم های اتوماسیون
•  FieldBus
•  تعریف
•  تاریخچه
•  مزایا
•  مقایسه نتایج و كاربردها
•  سطح بندی شبكه های صنعتی

جلسه پنجم
•  RS232
•  RS485
•  GPIB
•  VXI

جلسه ششم
•  Hart
•    ModBus

جلسه هفتم
•  Foundation FieldBus

جلسه هشتم
•  CanBus

جلسه نهم
•  ProfiBus

جلسه دهم
•  DNP3

جلسه یازدهم
•  Industrial Ethernet