برندینگ محصول و خدمات

امروزه فروش موفق مقطعی در اثر یک برنامه تبلیغاتی گذرا، چندان مورد توجه صاحبان کسب و کار نمی باشد، بلکه ایجاد یک جایگاه در بازار و دستیابی به یک سهم پایدار از آن، اولویت هر کسب و کار موفقیت می باشد.
جهت دستیابی به چنین جایگاهی، لازم است که آن کسب و کار، محصولات و یا خدمات آن در قالب یک برنامه برندینگ، مورد توجه قرار گیرد. 
هدف از برنامه برندینگ، ایجاد یک شناخت و تعریف هویت در جامعه بازار هدف می باشد. به گونه ای که نام آن برند، تداعی کننده ارزش های مورد نظر صاحب کسب و کار باشد.
یکی از خدمات ویژه شرکت، تعریف و پیاده سازی روش های برندینگ برای محصولات و خدمات می باشد. 


خدمات زیر، رئوس اصلی مدیریت برند در شرکت آریاز می‌باشند:
1.    هویت و ارزش‌های برند
2.    جایگاه برند
3.    هویت کلامی برند
4.    میراث برند
5.    داستان برند
6.    هویت بصری برند
7.    شخصیت برند
8.    مدیریت و راهبری برند

برندینگ بین المللی
امروزه با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به صورت یکپارچه و ورای مرزها، شکل گرفته است، لزوم توجه به بازارهای خارج از کشور برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها، مهم و حیاتی می باشد.
با توجه به وجود رقبای بسیار در سطح بین المللی، بحث برندینگ کسب و کارهای داخلی و ایجاد جایگاه نسبت به رقبای سایر کشورها، از جمله خدمات شرکت محسوب می گردد.
این مجموعه آمادگی دارد در کشورهای مختلف جهان و به زبان های مختلف، بر اساس بازار هدف تعریف شده از سوی صاحبان مشاغل و کسب و کار، به تعریف برنامه های برندینگ و اجرای آنها اقدام نماید.

برندینگ شخصی
در بسیاری از کسب و کارها که محوریت خدمات، یک شخص می باشد، لزوم پرداختن به برندینگ شخصی بسیار مهم و حیاتی می باشد. از جمله این کسب و کارها می توان به پزشکان، وکلا و صاحبان کسب و کارهای شخصی اشاره نمود. هدف از برندینگ، معرفی شخص، خدمات، تخصص ها و ایجاد یک هویت و جایگاه در جامعه بازار هدف برای وی می باشد. 
شرکت آریاز، با استفاده از ابزارها و روش های گوناگون و بر اساس برنامه های مدون اختصاصی، قابلیت ارتقا جایگاه برندهای شخصی در بازار هدف ایشان را دارا می باشد.