مطالعه بازار

اولین گام در تدوین و برنامه ریزی هر کسب و کار جهت تبلیغات و بازاریابی، داشتن آگاهی کامل از بازار هدف می باشد. مطالعه بازار، روشی هدفمند در جهت آگاهی رسانی به صاحب یک کسب و کار در خصوص وضعیت بازار می باشد و می تواند مبنای مباحثی همانند طراحی خدمات و محصول، قیمت گذاری، تبلیغات و بازاریابی مجموعه باشد.


شرکت آریاز برای محصولات و خدمات کسب و کارهای گوناگون در بازار سراسر کشور و نیز بازارهای خارج از کشور، اقدام به تعریف طرح های مطالعه بازار می نماید که در طی آن اقدامات زیر صورت می پذیرد:
•    شناسایی بازارهای هدف احتمالی
•    ارزیابی سلایق و خواسته های مشتریان بازارهای هدف
•    ارزیابی محصول و یا خدمت ضمن معرفی به مشتریان احتمالی
•    ارزیابی استراتژی ها و اقدامات رقبا
•    تهیه طرح جامع مطالعه بازار