بورس های بین المللی

حضور در بورس های بین المللی و بهره گیری از مشاوره های متخصصان بین المللی این امر، یکی از خدمات ویژه شرکت به مشتریان گرامی محسوب می گردد. 


-خرید و فروش سهام در بورس های بین المللی
-عقد قراردادهای کارگزاری جهت سرمایه گذاری در بورس
-انجام امور حقوقی و مالی با کارگزاران بورس بین المللی
-مدیریت سبد سرمایه بورسی