بیمارستان هوشمند

دیجیتال سازی دستور پزشک ( Computerized  Physician Order Entry)
 

امروزه در بیمارستان های پیشرفته دنیا، دستور پزشک برای بیماران به صورت دیجیتال ثبت می گردد. ثبت دیجیتال دستور پزشک می تواند باعث بالا رفتن دقت تشخیص و ثبت آن گردد. ثبت دستور پزشک از طریق پایانه هایی شبیه به تبلت، PDA و یا موبایل هوشمند قابل انجام می باشد و به صورت آنلاین از طریق شبکه کامپیوتری بیمارستان برای سیستم اطلاعاتی HIS ارسال و در بخش های مختلف قابل پیگیری و ثبت می باشد.

 

ثبت تشخیص و مشخصات بیمار بر روی دستبندهای RFID

استفاده از دستبندهای RFID برای بیماران باعث به وجود آمدن تحول بسیار بزرگ در صنعت بیمارستان گردیده است. هنگام ورود بیمار به بیمارستان کلیه اطلاعات وی بر روی دستبند RFID نصب می گردد. در کلیه مراحل درمان اطلاعات مختلف همانند نسخه پزشک، نوع تغذیه، نتایج آزمایشگاهها و تشخیص ها بر روی دستبند مذکور ثبت گردیده و پرسنل بیمارستان با قرائتگرهای ویژه قادر به قرائت و ثبت اطلاعات بر روی دستبند و به صورت آنلاین و همزمان برروی سرور HIS می باشند. وجود این فناوری باعث به صفر رسیدن اشتباهات در بخش های مختلف بیمارستان نسبت به بیمار و فرآیند درمان بیماری وی می گردد.

 

زیرساخت های توریست درمانی

امروزه بیمارستان های پیشرفته دنیا پذیرای بیماران از سراسر دنیا و از ملیت های مختلف می باشند. بنابراین تاسیس یک بیمارستان جدید، نیازمند توجه به زیرساخت های مربوط به توریست درمانی را در اولویت قرار می دهد. از جمله سیستم هایی که می تواند در این بخش مورد توجه قرار گیرد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • پورتال اینترنتی انجام پذیرش از راه دور
 • سیستم ترجمه همزمان 
 • سیستم چندزبانه بر روی فرم ها و گردش های اطلاعات در بیمارستان
 • ارائه محتوا در سیستم اطلاع رسانی دیجیتال و تلویزیون تحت شبکه به زبان های مختلف. 
 

سیستم نوبت دهی دیجیتال و آنلاین

سیستم نوبت دهی در یک بیمارستان ارتباط تنگاتنگ با میزان رضایت بیماران و نیز کادر بیمارستان دارد. ترسیم دقیق فرآیند پذیرش و نوبت دهی در یک بیمارستان امروزه از مرزهای بیمارستان فراتر رفته و به صورت مجازی از سراسر دنیا قابل انجام می باشد. 
بنابراین بهره گیری از امکانات ذیل در این زمینه ضروری می باشد:

 • سیستم پذیرش و نوبت دهی تحت اینترنت
 • سیستم پذیرش و نوبت دهی از طریق موبایل
 • سیستم اعلام نوبت به صورت فیزیکی در بیمارستان
 • نرم افزار هوشمند ارجاع بیمار 
 • نرم افزار هوشمند تقسیم بار پزشکان و مدیریت ترافیک بیماران

 

سیستم مانیتورینگ دیجیتال وضعیت بیمار ( Electronic Health Record)

بیمارانی که در بیمارستان تحت معالجه قرار گرفته و بستری می شوند، لازم است پارامترهای حیاتی بدن آنها با توجه به نوع بیماری، بخش بستری و نیز دستور پزشک به صورت پیوسته و یا پریودیک باید مورد پایش قرار گیرد. بنابراین وجود تجهیزاتی که بتوانند این پارامترها را اندازه گیری نموده و از طریق زیرساخت مربوطه به افراد مسئول ارسال و در صورت لزوم آلارم تولید نمایند، در بیمارستان ضروری می باشد. از جمله این پارامترها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

 • دمای بدن بیمار
 • ضربان قلب
 • فشار خون
 • قند خون
 • اکسیژن خون
 

سیستم کنترل و مانیتورینگ Clean Room

اتاق های تمیز بر اساس نوع استاندارد تعریف شده در خصوص کاربری، علاوه بر طراحی های اولیه انجام گرفته نیازمند انجام یک سری اقدامات کنترل و مانیتورینگ می باشند که بر اساس نوع بهره برداری از اتاق تغییر می کند. از جمله پارامترهای مهم در کنترل و مانیتورینگ اتاق های تمیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • کنترل و مانیتورینگ فشار هوای درون اتاق
 • سیستم کنترل دسترسی به اتاق تمیز
 • سیستم کنترل و مانیتورینگ دما
 • مانیتورینگ وضعیت فیلترها
 • مانیتورینگ و کنترل تاسیسات مکانیکی مربوط به اتاق تمیز
 

سیستم کنترل و مانیتورینگ Dirty Room

اتاق های کثیف همانند اتاق های قرار گرفتن زباله های بیمارستانی، نمونه های آزمایشگاهی و کشت، لاندری و ... فضاهایی هستند که همانند اتاق های تمیز وضعیت آنها باید تحت شرایط مشخصی کنترل گردد. بنابراین بر اساس نوع کاربری این فضاها همان اقداماتی که در خصوص اتاق های تمیز انجام می پذیرد در خصوص این فضاها نیز باید مورد پیاده سازی قرار گیرد.

 • کنترل و مانیتورینگ فشار هوای درون اتاق
 • سیستم کنترل دسترسی به اتاق کثیف
 • سیستم کنترل و مانیتورینگ دما
 • مانیتورینگ وضعیت فیلترها
 • مانیتورینگ و کنترل تاسیسات مکانیکی مربوط به اتاق کثیف
 

سیستم کنترل و مانیتورینگ آزمایشگاه ها

فضای آزمایشگاهها در یک بیمارستان دارای استانداردهای ویژه ای می باشد که باید شرایط محیطی خاصی در آنها حاکم باشد. بخش های مختلف یک آزمایشگاه همانند بخش نمونه برداری، بخش نگهداری، بخش کشت و بخش تشخیص، دارای ویژگی های خاص محیطی می باشند. همچنین تجهیزات مختلف در آزمایشگاهها همانند فریزرها، انکوباتورها، هودها و ... نیز می توانند به صورت مستقیم به شبکه کنترل و مانیتورینگ مجموعه متصل گردیده و اطلاعات لازم را مبادله نمایند.

 • کنترل و مانیتورینگ فشار هوای درون آزمایشگاه
 • سیستم کنترل دسترسی به اتاق آزمایشگاه
 • سیستم کنترل و مانیتورینگ دما
 • مانیتورینگ و کنترل تاسیسات مکانیکی مربوط به آزمایشگاه
 • مانیتورینگ و کنترل تجهیزات آزمایشگاهی
 

سیستم کنترل و مانیتورینگ گازهای طبی

سیستم تامین گازهای طبی در بیمارستان ها امروزه به صورت مرکزی و تحت شبکه های ویژه ای انجام می گردد. تامین و انتقال این گازها به محل مورد نیاز بیماران، شامل طی کردن سیستم های مختلف می باشد. اطمینان از کارکرد صحیح این سیستم ارتباط مستقیم با صحت و سلامت بیماران دارد. لذا در نظر گرفتن سیستم های کنترل و مانیتورینگ بر روی بخش های مختلف مربوط به سیستم گازهای طبی و اتصال آن به سیستم مدیریت مرکزی BMS از جمله موارد مهم در هوشمندسازی بیمارستان به شمار می رود.

 

سیستم احضار پرستار و کدهای اضطراری بیمارستان

در بیمارستان و جهت احضار پرستار برای بیماران، سیستم هایی از سالهای قبل تعبیه می گردیده است که این سیستم در هنگام نیاز پرستار در محل بیمار، توسط وی مورد استفاده قرار می گرفته است. امروزه در بیمارستان های پیشرفته از سیستم احضار پرستار و نیز اعلام کدهای اضطراری همانند کد CPR تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم قابلیت های بسیاری را به بیمار و به ویژه به کادر پرسنل بیمارستان ارائه می نماید و هم زمان قابلیت اتصال به سیستم اطلاعات بیمارستان HIS را فراهم می آورد.

 

سیستم صوت بیمارستانی

سیستم صوت فضاهای عمومی در بیمارستان یکی از رایج ترین روش های انتقال اطلاعات محسوب می گردد. انتخاب صحیح سیستم صوت تحت شبکه با قابلیت مانیتورینگ و منابع پخش صوت از هر جای بیمارستان و اتصال آن به سیستم مدیریت مرکزی BMS و پنل های اعلام حریق، یکی از ویژگی های بارز سیستم صوت در بیمارستان های پیشرفته دنیا می باشد.

 

مکان یابی تجهیزات پرتابل

در بیمارستان تجهیزات پرتابل مختلفی همانند دستگاههای CPR، کنسولهای مانیتورینگ، تجهیزات مراقبت از بیماران و ... وجود دارد که بنا بر نیاز بین اتاق ها و بخش های مختلف قابل حمل و نقل می باشد. یکی از معضلات در این خصوص پیدا کردن به موقع مکان تجهیزات جهت بهره گیری به موقع می باشد. یکی از روش های رایج جهت مکان یابی تجهیزات استفاده از نشانه های RFID برد بلند و نیز قرائتگرهای مربوطه در بخش ها و مکان های مختلف می باشد. نشانه های RFID بر روی تجهیزات مورد نظر نصب گردیده و بدین ترتیب به صورت آنلاین قابل رد گیری و مکان یابی می باشد.

 

مدیریت دارو با فناوری RFID

داروهای مهم و خاص در بیمارستان لازم است که رهگیری شده و موارد مصرف آن ثبت گردد. برای ردگیری داروها، نظارت بر مصرف آنها و نیز مشخصات مصرف آنها می توان از برچسب های RFID استفاده نمود. با نصب برچسب های RFID بر روی داروها، می توان شناسنامه دارو را به صورت الکترونیکی بر روی آن ثبت نموده و با استفاده از قرائتگرهای مربوطه به صورت آنلاین اطلاعات آنها را از طریق سامانه HIS بیمارستان رهگیری نمود.

 

مدیریت فراورده های خونی با فناوری RFID

پرونده فرآورده های خونی شامل مشخصات، محتویات، زمان ها و ... در پروسه های درمانی بیمارستان به ویژه در شرایط اضطراری حائز اهمیت می باشد. استفاده از شناسه های RFID بر روی فرآورده های خونی می تواند به ثبت کلیه اطلاعات فوق به صورت الکترونیکی و ثبت و ردیابی آن در سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS کمک نماید.

 

کنترل و مانیتورینگ اتاق های عمل

اتاق های عمل تجهیزات مختلفی همانند هواسازها، VAV ها، فیلترهای هپا، تابلوهای ایزولاسیون، روشنایی، تجهیزات مربوط به عمل جراحی و ...که نیازمند کنترل و مانیتورینگ آنلاین و اطمینان از صحت کارکرد آنها می باشند. لذا طراحی و انتخاب صحیح این سیستم های کنترل و مانیتورینگ برای دستیابی به بهترین راندمان در طی عملیات جراحی دارای اهمیت می باشد.

 

سیستم تله مدیسن و پزشکی از راه دور

تله مدیسن و درمان از راه دور، سالهاست که در کشورهای مختلف مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. دامنه وسیع این فناوری های از حوزه سخت افزار به نرم افزار و سیستم های هوشمند توسعه پیدا نموده است. پیاده سازی صحیح زیرساخت های مورد نیاز برای این سیستم ها در مرحله طراحی بیمارستان بسیار حیاتی است. از جمله مهم ترین کاربردهای تله مدیسن در بیمارستان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • جراحی از راه دور
 • تشخیص از راه دور 
 • جراحی روباتیک
 • پورتال اینترنتی تشخیص و درمان
 

سیستم آموزش از راه دورو ویدئو کنفرانس

با توجه به این که اغلب بیمارستان ها در دنیای امروز دارای ارتباط آنلاین با یکدیگر جهت هم افزایی در درمان و نیز اشتراک تجربیات و دانش می باشند، لذا پیش بینی سیستم های مدرن برای برگزاری ویدئو کنفرانس و آموزش از راه دور در یک بیمارستان حیاتی می باشد. این سیستم ها هم به صورت متمرکز و هم به صورت قابل حمل و نقل برای استفاده توسط کادر بیمارستانی در بخش های مختلف می باشد.

 

سیستم ارسال تصاویر دیجیتال بر روی شبکه

در یک بیمارستان تجهیزات تصویر برداری مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله می توان به دستگاههای سونوگرافی، رادیولوژی، سی تی اسکن، ام ار ای و تصویربرداری هسته ای اشاره نمود. اغلب این تجهیزات امروزه تصاویر و نتایج خود را به صورت الکترونیکی و بر روی شبکه های ارتباطی ویژه ای ارسال می نمایند که به صورت آنلاین در دسترس تیم معالج در شبکه HIS قرار می گیرد. بنابراین طراحی و پیش بینی صحیح زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای صحیح این شبکه ارتباطی در هنگام طراحی بیمارستان ضروری می باشد.

 

سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

سیستم Hospital Information System در واقع شبکه اصلی ارتباطی و اطلاعاتی درون یک بیمارستان به شمار می رود که استقرار صحیح آن تقریبا برابر است با راندمان عملکرد کلی بیمارستان. این سیستم شامل نرم افزارها، سخت افزارها و شبکه های ارتباطی متعدد می باشد که بخش های مختلف بیمارستان و پرسنل و بیماران را به یکدیگر پیوند می زند و در واقع یک عملکرد منسجم یکپارچه را فراهم می آورد. بنابراین توجه به استانداردهای مورد نیاز جهت پیاده سازی صحیح این سیستم در هنگام طراحی بیمارستان بسیار مهم و حیاتی می باشد.

 

سیستم اتاق های خصوصی VIP

اتاق های خصوصی و به ویژه اتاق های VIP می توانند دارای امکانات منحصر به فردی برای بیمار و همراهان وی باشند. هوشمندسازی و اتوماسیون اتاق های خصوصی می تواند شامل آیتم های متعددی از جمله موارد ذیل باشد:مانیتورهای لمسی سرتخت 

 • کنترل روشنایی و دیمرینگ روشنایی
 • سیستم صوت و موزیک اختصاصی
 • سیستم کنترل هوشمند تهویه مطبوع
 • سیستم کنترل پرده برقی
 • ریموت کنترل و کلیدهای هوشمند
 

کنترل و مانیتورینگ اتاق های ویژه CCU و ICU

بیمارانی که در بخش های نگهداری ویژه همانند ICU و یا CCU نگهداری می شوند از لحاظ جسمانی نیازمند مانیتورینگ پیوسته می باشند. لذا پیش بینی تجهیزات قابل اتصال به شبکه مانیتورینگ درمانی جهت آگاهی مرکزی از وضعیت پارامترهای مختلف بدن بیماران همانند ضربان قلب، نوار مغزی، فشار خون، دما و ... و نیز پایش تصویری وضعیت بیماران از جمله سیستم های مربوط به کنترل و مانیتورینگ اتاق های ویژه می باشد.

 

کنترل و مانیتورینگ اتاق های کنفرانس و آمفی تاتر

اتاق های کنفراس و آمفی تاتر در یک بیمارستان می تواند محلی برای گردهمایی های داخلی و یا نشست های خارج از بیمارستان باشد. این فضاها دارای بخش های مختلفی می باشند که در طی برگزاری نشست نیازمند کنترل و مانیتورینگ ویژه می باشد. لذا کنترل و مانیتورینگ موارد ذیل در این فضاها ضروری می باشد.

 • کنترل ویدئو پروژکتور، پرده و یا تلویزیون
 • کنترل پرده برقی
 • کنترل روشنایی
 • کنترل سیستم تهویه مطبوع
 • کنترل سیستم صوت
 • قابلیت تعریف سناریو سخنرانی، استراحت، پرسش و پاسخ و ... 
 

شبکه کامپیوتری کابلی بیمارستان

در یک بیمارستان مدرن گردش اطلاعات بر روی شبکه کامپیوتری انجام میپذیرد. این اطلاعات می تواند شامل دسته های ذیل باشد:

 • سیستم نظارت تصویری
 • سیستم BMS
 • سیستم تلفن تحت شبکه
 • سیستم تلویزیون تحت شبکه
 • سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)
 • سیستم مانیتورینگ وضعیت بیماران
 • سیستم تبادل تصاویر پزشکی 

و....
بنابراین طراحی صحیح و استاندارد شبکه کامپیوتری در بخش های مختلف پسیو و اکتیو از اهمیت بسیاری در راندمان نهایی بیمارستان برخوردار می باشد. 

 

شبکه کامپیوتری بیسیم بیمارستان

بسیاری از کاربردهای مختلف در بیمارستان نیازمند استفاده از پوشش شبکه کامپیوتری بیسیم می باشد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • سیستم ثبت دیجیتال دستور پزشک بر روی تبلت

 • سیستم مکان یابی تجهیزات پرتابل بیمارستانی

 • سیستم تلفن بیسیم

 • سیستم دسترسی به شبکه HIS بیمارستانی

 • شبکه اینترنت و داخلی برای بیماران، پرسنل و ملاقات کنندگان

با توجه به حساسیت محیط بیمارستانی به امواج رادیویی، لذا انتخاب استاندارد روش های پیاده سازی شبکه کامپیوتری بیسیم از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و علاوه بر اقدامات استاندارد رایج در سایر ساختمان ها، لازم است موارد مربوط به استانداردهای محیط بیمارستانی مورد توجه قرار گیرد. 

 

دیتاسنتر بیمارستان

با توجه به این که در یک بیمارستان بخش های مختلفی اطلاعات خود را بر روی شبکه کامپیوتری و سرورهای مرکزی ارسال و دریافت می نمایند، بنابراین استقرار صحیح و استاندارد یک دیتاسنتر امن از لحاظ فیزیکی و نرم افزاری رابطه مستقیم با کارکرد صحیح تمامی سیستم ها دارد. از جمله سیستم هایی که در دیتاسنتر بیمارستان مستقر می گردند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • سرورهای HIS 
 • سرورهای ثبت تصاویر پزشکی
 • سرورهای اطلاعات آزمایشگاهی
 • سرورهای BMS
 • سرورهای سیستم تلفن و تلویزیون تحت شبکه
 • سرورهای اینترنت و شبکه داخلی
 • سرورهای صوت 
 

سیستم کنترل دسترسی به پارکینگ

در یک بیمارستان مساله دسترسی به پارکینگ برای پزشکان، کادر بیمارستان و بیماران به ویژه در شرایط شلوغی و یا اضطراری از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. مواردی ذیل از جمله شاخص های اصلی در سیستم کنترل دسترسی به پارکینگ بیمارستان محسوب می گردند:

 •  کنترل تردد خودکار پرسنل مجاز به پارکینگ و پرهیز از معطل شدن در درب ورودی
 • راهنمایی خودروها به نزدیک ترین جای پارک خالی
 • اختصاصی سازی فضای پارک خودروهای مجاز
 

سیستم کنترل دسترسی به فضاها

کنترل دسترسی به فضاها و مدیریت تردد به مکان های مختلف در یک بیمارستان از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد. بخش های بسیاری در بیمارستان وجود دارد که صرفا افراد مجاز و در زمان های مشخص حق دسترسی به فضاها را داشته و تمامی ترددها ثبت و به صورت آنلاین توسط مدیران ملاحظه گردد. از جمله مکان های مهم برای نصب کنترل دسترسی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • داروخانه و بخش داروهای خاص
 • آزمایشگاه 
 • اتاق تجهیزات پزشکی
 • انبارها
 • بایگانی
 • اتاق های خاص
 

سیستم نظارت تصویری هوشمند

سیستم نظارت تصویری به عنوان پایه ای ترین روش برقراری امنیت و نظارت عمومی در بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد. پایش تصویری علاوه بر فراهم نمودن جنبه های امنیتی و حراستی می تواند به مدیران بخش های مختلف نظارت کافی بر نظم و انضباط بخش های مختلف بیمارستان را ارائه نموده و به گونه ای مدیریت بیمارستان را تسهیل نماید. امروزه سیستم های نظارت تصویری تحت شبکه هوشمند، قابلیت های بسیاری را برای استفاده کنندگان فراهم می نماید که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • قابلیت تشخیص چهره 
 • قابلیت تعریف مرز و محل های ممنوع
 • قابلیت شمارش افراد
 • دیدن تصاویر از هرجای دنیا بر روی کامپیوتر و موبایل 
 

سیستم اطلاع رسانی دیجیتال

در یک مجموعه بزرگ همانند بیمارستان اطلاع رسانی به بیماران، مراجعه کنندگان و حتی پرسنل بخش های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. این اطلاع رسانی می تواند از طریق مانیتورهای نمایشگر نصب شده در بخش های مختلف بیمارستان و یا کیوسکهای اطلاع رسانی لمسی جهت ارتباط دو طرفه با مراجعه کنندگان قابل ارائه می باشد. این اطلاعات می تواند شامل سرفصل های ذیل باشد:

 • وضعیت حضور پزشکان در بیمارستان
 • وضعیت بیماران 
 • وضعیت بیماران اتاق عمل
 • اطلاعات بخش های مختلف بیمارستان
 • پیام های بهداشتی
 • پیام های مدیریتی 
 

سیستم کنترل و مانیتورینگ دیزل ژنراتور

وجود برق و پایدار بودن آن در بیمارستان جهت در مدار قرار دادن دستگاهها و تجهیزات حیاتی، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا بهره گیری از سیستم تامین برق اضطراری مطمئن و اطلاع از وضعیت عملکرد صحیح آن به طور پیوسته در بیمارستان بسیار ضروری می باشد. از جمله اقدامات مربوط به کنترل و مانیتورینگ دیزل ژنراتورها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • روشن و خاموش کردن دوره ای دیزل ژنراتور به صورت خودکار
 • مانیتورینگ وضعیت سوخت
 • مانیتورینگ وضعیت شارژ باتری
 • مانیتورینگ پارامترهای بخش های مختلف دیزل
 

سیستم کنترل و مانیتورینگ VAV ها

امروزه در بخش های مختلف بیمارستان به ویژه در اتاق های عمل از تاسیسات تهویه مطبوع ویژه ای جهت ایزولاسیون گردش هوا و تامین دمای مورد نیاز استفاده می گردد که سیستم های VAV از جمله این تجهیزات به شمار می روند. سیستم های VAV بر اساس الگوریتم کنترل دما و حجم هوای تعریف شده، می توانند این امر را به بهترین شکل ممکن پیاده سازی نمایند. کنترل و مانیتورینگ وضعیت VAV ها در بخش های مختلف بیمارستان تحت نظارت سیستم مرکزی BMS از جمله اقدامات لازم به شمار می رود.

 

سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها

هواسازها نقش کلیدی در تامین هوای مطبوع در بیمارستان و نیز عملکرد صحیح در عدم جابجایی عفونت ها ایفا می نمایند. علاوه بر طراحی و انتخاب صحیح هواسازها، نحوه کنترل و مانیتورینگ پارامترهای مختلف بر روی این تجهیزات در راستای رسیدن به حداکثر شرایط مطلوب تعریف شده در داخل محیط بیمارستان، از جمله وظایف سیستم BMS به شمار می رود. مواردی همانند کنترل دمپرهای هوا، الکتروموتورها، شیرهای اب گرم و سرد، مانیتورینگ دمای رفت و برگشت، مانیتورینگ فشارها، مانیتورینگ دمای آب و نیز دی اکسید کربن و دود در هوا، از جمله این پارامترها به شمار می رود. کنترل صحیح هواسازها علاوه بر فراهم آوردن شرایط مطلوب آب و هوایی در داخل محیط بیمارستان، تاحد بسیار زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک می نماید.

 

سیستم تلفن VOIP

به کارگیری سیستم تلفن تحت شبکه یا همان VOIP در بیمارستان تحولی عظیم ایجاد می نماید. این سیستم تلفن مبتنی بر بستر شبکه کامپیوتری قابلیت های بسیاری را برای کادر بیمارستانی و بیماران فراهم نموده و انواع قابلیت های مختلف مرکز تلفن را برای آنها به ارمغان می آورد. از جمله قابلیت های مهم این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • داشتن خط اختصاصی در هر نقطه از جهان
 • برقراری ارتباط تلفنی رایگان با سایر بیمارستان ها و مراکز درمانی
 • ارتباط تلفنی داخلی بیسیم بر روی گوشی موبایل
 • داشتن مرکز تماس با قابلیت های بسیار
 • داشتن فکس اختصاصی برای هر کدام از پرسنل
 • قابلیت کنفرانس تلفنی و تصویری
 

سیستم IPTV بیمارستانی

سیستم تلویزیون های تحت شبکه یا همان IPTV به عنوان آخرین نسل سیستم های تلویزیون مرکزی در بیمارستان ها و به ویژه اتاق بیماران در سالهای اخیر رونق شگرفی داشته است. قابلیت های بسیار این تلویزیون ها و استفاده از بستر مشترک شبکه کامپیوتری از جمله جذابیت های این سیستم در بیمارستان به شمار می رود. از جمله مهم ترین ویژگی های این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • قابلیت پخش انواع کانال ها
 • قابلیت پخش فیلم و موزیک به درخواست بیننده
 • قابلیت استفاده از اینترنت بر روی تلویزیون
 • قابلیت دیدن مراحل درمان، رژیم غذایی، حساب و .... بر روی تلویزیون
 • قابلیت دیدن آنلاین بخش های مختلف بیمارستان
 • قابلیت درخواست سرویس و یا ارتباط دو طرفه متنی با مدیریت های مختلف
 

سیستم کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت

دما و رطوبت در بخش های مختلف بیمارستان و مبتنی بر کاربرد و استاندارد تعریف شده در طی روز باید در سطوح مشخصی قرار گیرد. این تامین دما بر اساس طراحی سیستم تهویه مطبوع بیمارستان می تواند گوناگون باشد. اما به طور کلی کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت هوای بخش های مختلف بیمارستان توسط سیستم کنترل مرکزی BMS به صورت آنلاین و پیوسته انجام می پذیرد و مدیریت مجموعه را از هر گونه تغییر وضعیت از سطوح تعریف شده، مطلع می سازد.

 

سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی

کنترل روشنایی نیز در بخش های مختلف بیمارستان بر اساس میزان لوکس تعریف شده در طی روز تغییر می نماید. این کنترل روشنایی می تواند به صورت روشن و خاموش و یا تغییر تدریجی باشد که توسط کاربر، برنامه زمان بندی شده و عملکرد خودکار مبتنی بر سنسورهای لوکس سنج محیط انجام پذیرد. بنابراین روشنایی بخش های مختلف ازطریق سیستم مدیریت مرکزی BMS قابل مانیتورینگ، کنترل و برنامه ریزی می باشد.

 

سیستم های ویژه اتاق های مدیریت

اتاق های مدیریت در بخش های مختلف نیز می تواند به فناوری های هوشمند مجهز گردد. از جمله قابلیت هایی که در این اتاق ها می توان مورد استفاده قرار داد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • سیستم کنترل روشنایی
 • سیستم کنترل تهویه مطبوع
 • سیستم کنترل پرده برقی
 • کلیدها و پنل های هوشمند
 • تعریف سناریوهایی همانند جلسه، مطالعه، استراحت و ...