خدمات مشاوره و طراحی

ضرورت طراحی صحیح شبکه کامپیوتری در ساختمان
 

امروزه استفاده از شبکه های کامپیوتری در پروژه های ساختمانی به عنوان یک ضرورت و به عنوان بستر تبادل اطلاعات برای سیستم های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا ضرورت طراحی و اجرای صحیح این سیستم بر تعداد بسیاری از سیستم های دیگر تاثیر گذار می باشد.

 • استفاده از اینترانت

 • استفاده از اینترنت 

 • شبکه کامپیوتری بیسیم

 • زیرساخت ارتباطی BMS

 • زیرساخت ارتباطی تلویزیون تحت شبکه   (IPTV)

 • زیرساخت ارتباطی  تلفن تحت شبکه (VOIP)

 • زیرساخت ارتباطی سیستم کنترل تردد و دسترسی

 • زیرساخت ارتباطی سیستم اطلاع رسانی دیجیتال

 

اجزای اصلی شبکه کامپیوتری ساختمان در یک نگاه

اگر بخواهیم به طور اجمالی به اجزای اصلی شبکه کامپیوتری در یک ساختمان نگاهی بیندازیم، می توان بخش های اصلی ذیل را در نظر گرفت:

 • پریزهای شبکه و اتصالات سمت اتاق ها و کاربران
 • کابل شبکه که اتصال دهنده کاربران به اتاق های رک طبقات می باشد.
 • تجهیزات اتاق های رک طبقات شامل رک ها، تجهیزات سربندی و سوئیچ ها
 • فیبر نوری ارتباطی بین طبقات
 • اتاق سرور و یا دیتا سنتر
 • رک ها و تجهیزات سربندی سمت اتاق سرور
 • سوئیچ های اصلی شبکه در اتاق سرور
 • Access Point های شبکه کامپیوتری بیسیم در طبقات 
 • کنترلرهای مرکزی شبکه کامپیوتری بیسیم در اتاق سرور

 

چه مشکلات رایجی در طراحی شبکه ساختمان وجود دارد؟

همانند بسیاری از سیستم های رایج در ساختمان، طراحی شبکه کامپیوتری نیز از استانداردهای معتبر بین المللی تبعیت می کند. این استانداردها به طور دقیق نحوه طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری را تعیین نموده و دستورالعمل های ویژه ای برای آن ایجاد نموده اند که عدم رعایت هر کدام از آنها منجر به ایجاد خطا در شبکه می گردد. از جمله شایع ترین مشکلات در این رابطه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • عدم پیش بینی صحیح سیستم هایی که به شبکه کامپیوتری نیاز دارند.
 • عدم انتخاب صحیح و اجرای استاندارد کابل شبکه که منجر به افت کیفیت شبکه می گردد.
 • عدم انتخاب تجهیزات پسیو و اتصالات به صورت صحیح و از دست رفتن سرعت شبکه.
 • عدم انتخاب صحیح سوئیچ ها که منجر به مشکلات فراوان در هنگام راه اندازی می گردد. 
 

خدمات ما در یک نگاه

اگر بخواهیم خدمات مشاوره ای و طراحی مجموعه را در یک نگاه خلاصه نماییم، می توان به سرفصل های ذیل اشاره نمود:

 • ارزیابی صحیح نیازمندیهای پروژه در ارتباط با شبکه کامپیوتری در زمان حال و آینده.

 • بررسی مجدد نقشه های موجود در پروژه و انجام مهندسی ارزش

 • طراحی نقشه های اجرایی زیرساخت و باز کردن جبهه های کاری

 • تهیه دستورالعمل های پیکربندی های نرم افزاری تجهیزات شبکه

 • تهیه اسناد مناقصه و استعلام ها

 • مشاوره در زمینه صحیح خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری 

 • نظارت بر اجرای صحیح بخش های مختلف شبکه کامپیوتری

 

ارزیابی صحیح نیازمندیهای پروژه

اولین گام در طراحی شبکه کامپیوتری در یک پروژه ساختمانی ارزیابی صحیح نیازمندیهای پروژه در شرایط فعلی و توسعه آینده می باشد. این ارزیابی شامل پاسخ دادن به سوال های اصلی ذیل می باشد:

 • چه سیستم هایی از شبکه کامپیوتری استفاده می نمایند?
 • چه فضاهایی باید تحت پوشش شبکه کامپیوتری کابلی قرار گیرند؟
 • چه فضاهایی باید تحت پوشش شبکه کامپیوتری بیسیم قرار گیرند؟
 • پهنای باند مورد نیاز در بخش های مختلف شبکه به چه صورت می باشد؟
 • پیکربندی های مورد نیاز در شبکه به چه صورت است؟
 • چه قابلیت توسعه ای باید برای سیستم متصور بود؟
 

طراحی زیرساخت شبکه منطبق بر استانداردها

یکی از مهم ترین بخش هایی که در پروژه ساختمانی مانع فعالیت سایر بخش ها می گردد، طراحی نهایی زیرساخت شبکه و اجرای صحیح آن می باشد. بنابراین در اولین فاز طراحی، مبتنی بر ارزیابی های مرحله قبل، زیرساخت شبکه کامپیوتری شامل طراحی مسیرهای کابل کشی و فیبر نوری و دستورالعمل های صحیح اجرای آن انجام می پذیرد.

 • تعیین مسیرهای کابل کشی
 • تعیین مسیرهای فیبر کشی
 • تعیین دستورالعمل کابل کشی و فیبر کشی
 • تعیین محل اتاق های رک طبقات
 • تعیین محل اتاق سرور پروژه
 

تعیین چیدمان اتاق های رک

با توجه به تعداد اتاق های رک در طبقات و نوع مکان یابی آنها، در درون هر اتاق رک و متناسب با تعداد کابل های شبکه وارد شده به اتاق، یک چیدمان در خصوص رک و تجهیزات درون آن باید صورت پذیرد. در این مرحله موارد ذیل تعیین می گردد:

 • تعیین سایز دقیق رک

 • مشخص نمودن محل قرار گیری تجهیزات پسیو درون رک

 • مشخص نمودن مشخصات سوئیچ درون رک

 • مشخص نمودن شرایط سرمایش اتاق رک

 • مشخص نمودن میزان مصرف برق UPS اتاق رک

 

طراحی اتاق سرور

اتاق سرور و یا دیتا سنتر یک پروژه ساختمانی متناسب با حجم شبکه کامپیوتری و اهداف تعریف شده برای آن، متغییر می باشد. اما در طراحی اتاق سرور به موارد ذیل پرداخته می شود.

 • مشخص نمودن استانداردهای عمرانی مورد نیاز اتاق سرور
 • طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق خاص اتاق سرور
 • طراحی سیستم رک های اتاق سرور
 • طراحی سیستم سرمایش و تهویه مطبوع اتاق سرور
 • طراحی سیستم برق اضطراری و UPS اتاق سرور
 • طراحی سیستم امنیتی نظارت تصویری و کنترل دسترسی اتاق سرور
 • طراحی سوئیچ ها و تجهیزات ذخیره ساز اتاق سرور
 • طراحی چیدمان داخل رک های اتاق سرور
 

طراحی شبکه کامپیوتری بیسیم

شبکه کامپیوتری بیسیم نیز متناسب با خواسته های تعریف شده پروژه و سطح پوشش مورد نیاز از یک سو و از سوی دیگر متناسب با سیستم هایی که قرار است از این شبکه به عنوان بستر ارتباطی استفاده نمایند، طراحی می گردد. در طراحی شبکه کامپیوتری به موارد ذیل پرداخته می شود:

 • ارزیابی محل های بهینه Access Point ها متناسب با نوع فضاها و مصالح مصرفی
 • تعیین بستر ارتباطی مورد نیاز برای ارتباط بین Access Point ها
 • انتخاب صحیح سیستم کنترلر مرکزی برای کل سیستم شبکه بیسیم
 

تدوین ساختار پیکربندی شبکه کامپیوتری

شاید مهم ترین بخش در کارکرد صحیح یک شبکه کامپیوتری، انجام پیکربندی ها و تنظیمات صحیح تجهیزات اکتیو شبکه کامپیوتری همانند سوئیچ ها باشد. از جمله مهم ترین اقدامات این مرحله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • طراحی VLAN های مورد نیاز برای کاربردهای مختلف پروژه
 • تعیین استراتژی امنیتی و امن سازی فضای شبکه
 • تعیین استانداردهای مانیتورینگ وضعیت شبکه
 • تعیین روش های نگهداری و راهبری شبکه
 • تعیین کیفیت سرویس های مختلف (QoS)
 

تدوین اسناد مناقصه و خرید

پس از تکمیل طراحی در بخش های مختلف، بر اساس نیازمندیهای کارفرما، طراحی ها در قالب یک و یا چند سند مناقصه و یا استعلام تدوین می گردد. که این اسناد حاوی سرفصل های اصلی ذیل می باشند:

 • تهیه اسناد ارزیابی فنی و کیفی پیمانکاران و جداول امتیاز دهی
 • تهیه اسناد حقوقی مناقصه
 • تهیه اسناد فنی مناقصه
 • تهیه جداول ارزیابی فنی و اقتصادی پیشنهادها
 • مشاوره و همکاری در برگزاری مناقصه
 • تهیه نمونه قراردادهای فروش، اجرا، آموزش و نگهداری
 

نظارت بر اجرا

پس از تکمیل طراحی در بخش های مختلف، بر اساس نیازمندیهای کارفرما، طراحی ها در قالب یک و یا چند سند مناقصه و یا استعلام تدوین می گردد. که این اسناد حاوی سرفصل های اصلی ذیل می باشند:

 • نظارت بر خرید کابل و فیبر نوری و تست های Fluke
  نظارت بر اجرای کابل کشی و فیبر نوری و تست های Fluke
  نظارت بر مونتاژ رک ها و سربندی 
  نظارت بر اجرای صحیح اتاق سرور
  نظارت بر پیکربندی تجهیزات اکتیو شبکه
  دریافت پروژه از پیمانکاران
  دریافت مستندات ازبیلت پروژه از پیمانکاران
  نظارت بر ارائه خدمات آموزشی پیمانکاران