خدمات طراحی و مشاوره سیستم نظارت تصویری (CCTV)

ضرورت طراحی صحیح سیستم نظارت تصویری در ساختمان

سیستم نظارت تصویری در ساختمان های مختلف با هدف تامین امنیت و آسایش ساکنان ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. لذا طراحی و اجرای صحیح سیستم نظارت تصویری ارتباط تنگاتنگی با ایجاد امنیت دارد. بنابراین لازم است که سیستم به طور مداوم و صحیح عمل نموده و تصاویر ذخیره شده نیز دارای کیفیت لازم جهت رسیدگی در هنگام بروز حوادث را داشته باشند.

 

مستندسازی خواسته های امنیتی ساختمان

اولین گام در طراحی سیستم های نظارت تصویری، مستندسازی خواسته های امنیتی ساختمان در خصوص بهره گیری از سیستم نظارت تصویری می باشد. این مستندسازی شامل پاسخ دادن به پرسش های ذیل می باشد:

 • سیستم نظارت تصویری با چه هدفی پیاده سازی می گردد؟
 • میزان وضوح تصاویر مورد نیاز به چه میزان است؟
 • چه فضاهایی باید تحت پوشش نظارت تصویری قرار گیرند؟
 • نوع مانیتورینگ تصاویر به چه صورتی است؟
 • آیا قابلیت های پردازش تصویر هوشمند مورد نیاز است؟
 • مدت زمان ذخیره سازی تصویر چقدر می باشد؟
 

مکان یابی صحیح دوربین ها

بر اساس نیازمندیهای تعریف شده در مرحله قبل و با توجه به نوع فضاهایی که باید تحت پوشش سیستم نظارت تصویری قرار گیرند، مکان صحیح دوربین ها بر اساس استانداردهای نظارت تصویری تعیین می گردد. در این مرحله، نقشه مکان یابی صحیح دوربین ها تهیه می گردد.

 

تعیین مشخصات دقیق دوربین ها

انتخاب صحیح پارامترهای دوربین متناسب با محل مورد استفاده و انتظار تعریف شده از دوربین، ارتباط یک به یک با کیفیت تصویر به دست آمده دارد. برای محاسبه پارامترهای دوربین استانداردها و نرم افزارهای ویژه ای وجود دارد. در این بخش بر اساس استانداردها و روش های مذکور، مشخصات دوربین انتخاب می گردد.

 • زاویه دید دوربین
 • عمق دید دوربین
 • مشخصات لنز
 • WDR
 • میزان مینیمم لوکس مورد نیاز
 

طراحی زیرساخت ارتباطی دوربین ها

امروزه دوربین های تحت شبکه، تصاویر خود را بر روی بستر شبکه کامپیوتری مشترک ساختمان ارسال می نمایند. در این مرحله زیرساخت ارتباطی شبکه کامپیوتری دوربین ها طراحی می گردد که از جمله رئوس آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • طراحی زیرساخت کابلی و فیبر نوری شبکه کامپیوتری
 • انتخاب صحیح سوئیچ های ارتباطی
 • پیکربندی بندی امنیتی سوئیچ ها و شبکه کامپیوتری
 

سیستم مدیریت و ذخیره سازی مرکزی

یکی از بخش های مهم در یک سیستم نظارت تصویری، سیستم مدیریت و ذخیره سازی مرکزی دوربین ها می باشد. انتخاب بهینه سیستم مدیریت مرکزی و نحوه ذخیره سازی تصاویر دوربین ها نقش بسیار زیادی در عملکرد کلی سیستم و کیفیت آن دارد. به همین دلیل در این مرحله با انتخاب راهکارهای ممکن از لیست ذیل، متناسب ترین روش با خواسته های ساختمان انتخاب می گردد:

 • نرم افزار مدیریت مرکزی
 • سرور و سیستم ذخیره سازی SAN, NAS
 • سیستم ذخیره سازی تحت شبکه NVR
 

اتاق مانیتورینگ

اتاق مانیتورینگ سیستم نظارت تصویری، خود دارای استانداردهای طراحی مربوط به خود می باشد. که در این مرحله به صورت کامل طراحی می گردد:

 • طراحی معماری اتاق مانیتورینگ
 • طراحی و انتخاب صحیح سیستم های نمایشگر
 • طراحی سیستم پخش و تقسیم تصاویر
 

قابلیت های پردازش تصویر هوشمند

امروزه قابلیت های پردازش تصویر هوشمند در سیستم های نظارت تصویری میتواند کمک بسیاری در مدیریت و ایجاد امنیت در ساختمان نماید. از جمله قابلیت هایی که در این مرحله بر اساس درخواست کارفرما، باید مورد توجه و طراحی قرار گیرد، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • تشخیص خودکار چهره
 • شمارش تعداد نفرات
 • شمارش تعداد خودروهای عبوری
 • تعریف فضاهای ورود غیر مجاز
 • شناسایی خودکار اضافه و یا کم شدن اشیا از محیط
 

تدوین اسناد مناقصه و خرید

پس از تکمیل طراحی در بخش های مختلف، بر اساس نیازمندیهای کارفرما، طراحی ها در قالب یک و یا چند سند مناقصه و یا استعلام تدوین می گردد. که این اسناد حاوی سرفصل های اصلی ذیل می باشند:

 • تهیه اسناد ارزیابی فنی و کیفی پیمانکاران و جداول امتیاز دهی
 • تهیه اسناد حقوقی مناقصه
 • تهیه اسناد فنی مناقصه
 • تهیه جداول ارزیابی فنی و اقتصادی پیشنهادها
 • مشاوره و همکاری در برگزاری مناقصه
 • تهیه نمونه قراردادهای فروش، اجرا، آموزش و نگهداری