مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) به زبان ساده عبارتست از مجموعه اقدامات مدیریتی و محاسباتی جهت بهینه کردن کلیه اقدامات از مواد اولیه تا محصول فروخته شده به مشتری و دستیابی به اهداف زیر:
• قابلیت فراهم کردن محصول متناسب با تقاضا در تمام طول مدت سال
• انجام بهینه برنامه ریزی خطوط تولید از لحاظ هزینه و ضایعات
• نظارت آنلاین بر روی فعالیت تمام بخش های کارخانه
• حفظ موجودی بهینه مواد اولیه به طور خودکار 
• بهینه سازی سیستم بازرگانی و تامین مواد اولیه
• مدیریت یکپارچه بخش های مختلف کارخانه همانند سازمان فروش، برنامه‌ریزی تولید، مدیریت تولید، کنترل کیفی، تحقیق و توسعه، انبار محصول، انبار مواد اولیه، بازرگانی، مالی و مدیریت کارخانه